Klubber, foreninger og organisationer med aktivitet i Hammerum-Gjellerup

I Hammerum - Gjellerup området findes følgende foreninger, klubber og organisationer, som beskæftiger sig med ældre og pensionister.

Pensionist- og Efterlønsklubben, Hammerum


Nærmere oplysninger om Pensionist- og Efterlønsklubben på

telefon 9711 9131

Bussens Venner v. Toftebo-Centret

er en støtteforening der skal medvirke til at gøre driften af handicap-bussen mulig og gøre det så billig som mulig for brugerne.


Bussen er beregnet til kørsel med beboere på centrene samt visiterede brugere i området.

Bussen er en Citroen Jumper 35 2,2 HDi diesel, årgang 2010, som er anskaffet og drives i samarbejde med Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Rosenlundcentret i Snejbjerg, hvor hvert center ejer en trediedel.


De 3 centre har bussen en uge af gangen.


Toftebo-Centrets del er anskaffet for indsamlede midler. Bussen er nyindkøbt i september 2010 og erstatter en ældre bus.

Bussen er så smart indrettet, at man ikke kan se ind i bussen, men passagererne har fuldt udsyn fra sæderne.


Bussen må højst rumme 9 personer inkl. fører. Der er plads til fire kørestole. Føreren af bussen kan være pårørende, frivillig eller personale, der har kørekort til alm. bil samt har kørt en prøvetur med den ansvarlige ved det pågældende center.

Bussen er udgift neutral for Toftebo-Centret. Centrene har hver sit brændstof kort. Faste udgifter og løbende reparationer på bussen deles ligeligt mellem Bussens Venner ved de tre centre, hvor Bussens Venner ved Toftebo-Centret betaler dette centers del.


Der er nedsat en bus-gruppe på hvert center, bestående af en person fra ledelsen, en fra centerrådet og en person, som er hovedansvarlig for at bussen altid er driftsklar. Reglerne for drift og anvendelse af bussen er godkendt af de enkelte centerråd.


Bussens Venner holder generalforsamling den første mandag i marts. I 2020 er følgende valgt: Gunner Kristensen (formand), Alma Jensen, Finn Brinch og Peter Lambæk til bestyrelsen. Centerrådet har desuden udpeget Harry Virkelyst som bestyrelsesmedlem.


Årlig kontingent er fastsat til 60,- kr. pr. person/ 150,- kr. pr. firma/forening.


Adresse: Toftebo Aktivitetscenter, Elmegade 32, Hammerum, 7400 Herning


Sekretær: Finn Brinch, telefon 2087 6431

Email: bussensvenner@toftebocentret.dk

Lokalhistorisk Forening for Gjellerup sogn

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Gjellerup sogn.

Foreningen virker som støttekreds for Lokalhistorisk Samling for Gjellerup sogn.


Alle interesserede kan optages som medlem.

Årlig kontingent 100 kr. for enlige. 150 kr. for par

(omfatter udlevering af heftet Mands Minde, som kan afhentes i Lokalhistorisk samling fra udgivelsen i december).

Formand: pt Kaj Lindbjerg

Lokalhistorisk samling findes i Hammerum Hall'n


Åbent hver torsdag fra kl. 13:00 til 16:00

Arkivleder: Anders Sørup tlf. 2021 2636

Tildragelse fra sognet:


Holger skulle bruge en ny forkarl og havde haft en annonce i Folkebladet. Han havde en meget veldrevet bedrift, som de unge gerne ville arbejde på og om aftenen blev han ringet op af en mand, der ville lægge et godt ord ind for sin søstersøn. Han udbredte sig længe om den unge mands herkomst og familieforhold og Holger hørte tålmodigt på et stykke tid. Da han syntes, det kunne være nok, sagde han: - Ja, ja, det lyder jo møj godt, men sier do, han ska' jo ett bruges te avl.

© 2019 • Toftebo Aktivitetscenter

Hammerum - Gjellerup Borgerforening

§ 1. Foreningens navn er Hammerum/Gjellerup Borgerforening.

§ 2. Foreningens hjemsted er Gjellerup sogn.

§ 3. Foreningens formål er som samlende organ og uden partipolitiske

      hensyn at varetage sognets interesser samt virke som bindeled mellem

      medlemmerne og myndighederne.


Desuden er det foreningens opgave at påtage sig kulturelle arrangementer, specielt med henblik på at udbrede kendskabet til sognets historie i fortid og nutid.

Se også vor hjemmeside på www.hgborger.dk

Foreningens bestyrelse og suppleanter:

Formand: Malene Riberholdt Christensen - telefon 2061 4259

Næstformand: Kaj Allan  Mørup - 3092 0201

Kasserer: Jørn Tviis Thomsen - telefon 2326 4466

Sekretær: Christina Kragbæk Jensen - telefon 2856 8725

Bestyrelsesmedlem: Ole Rønnow - telefon 2040 2660

Suppleant: Per N. Andersen - 2896 1500

Suppleant: Erik Dinesen - 2085 9304

Arrangementer

For nærmere information se dagspressen og Lyngtotten.

Gjellerup menighedsråds besøgstjeneste

Besøgstjenesten har til formål at formidle kontakt mellem besøgsvenner og personer, som på grund af alder, sygdom eller handicap er forhindret i at opretholde eller etablere kontakt med andre mennesker i det omfang, vedkommende ønsker det.


Besøgsven - en frivillig medarbejder.

  • medarbejderen har tavshedspligt
  • medarbejderen får ikke løn
  • medarbejderen har ikke praktiske opgaver, som hjemmeplejen eller andre tager sig af.


Hvad er en besøgsvens opgaver ?

  • at besøge sin vært efter aftale ca. en gang om ugen
  • at lytte og tale med værten
  • at læse avisen, læse en bog eller lignende
  • at gå ture med værten.


Er du interesseret i at blive besøgsven eller besøgsvært, kan du kontakte telefon 9711 6318.


Motion og Kultur

Der er motion, socialt samvær, foredrag, seniordans, kroket og stavgang.


Foregår i og ved Hammerum Hall'n.


Nærmere oplysninger om Motion og Kultur

fåes ved Anna Søndergaard på telefon 9711 6323